Top

Zorg

Klein Buitenhof werkt samen met PartiCura, een AWBZ-toegelaten thuiszorgorganisatie, en biedt het volledige pakket aan zorg. Dit kan zijn van hulp bij de dagelijkse verzorging tot en met het verstrekken van intensieve verpleegkundige zorg. Deze zorg kan 24 uur per dag worden verleend.

U kunt in uw eigen appartement blijven wonen en alle zorg ontvangen die u behoeft, zolang het medisch verantwoord is kunt u bij ons blijven wonen.
In ons zorgpakket zijn de volgende AWBZ-functies opgenomen: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en eventueel dagverzorging.

Ook voor tijdelijk verblijf bent u van harte welkom in Klein Buitenhof. Dit als overbrugging tussen de ziekenhuis opname en de zelfstandige situatie. Wij informeren u graag over alle faciliteiten van ons zorghotel binnen Klein Buitenhof.

De zorg wordt vergoed uit de AWBZ, u heeft hiervoor waarschijnlijk al een indicatie via het CIZ gekregen, anders helpen wij u graag bij het aanvragen van een (her)indicatie.
Voor de uit de AWBZ gefinancierde zorg is een inkomensafhankelijke bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) verplicht.
Het kan zijn dat u behoefte heeft aan meer zorg dan waarvoor u door het CIZ een indicatie heeft gekregen.
Deze aanvullende zorg kunt u voor eigen rekening bij ons betrekken.

In overleg met u stellen wij een zorgplan  op, welke wij regelmatig toetsen om te kijken of deze nog aansluit bij uw situatie.
Naast Yvonne en Gertie hebben wij een vast team van gekwalificeerde medewerkers die aan u de nodige zorg gaan leveren.
Wij hebben goede contacten met de huisartsen in Rhenen, maar u kunt er ook voor kiezen om uw eigen huisarts te behouden.

Website gerealiseerd door Mark Lanphen