top of page

Zorg

Klein Buitenhof is een WTZI-toegelaten zorg organisatie, en biedt het volledige

pakket aan thuiszorg. Dit kan zijn van hulp bij de dagelijkse verzorging tot en met het verstrekken van intensieve verpleegkundige zorg. Deze zorg kan 24 uur per dag worden verleend.

U kunt in uw eigen appartement blijven wonen en alle zorg ontvangen die u behoeft,

zolang het medisch verantwoord is kunt u bij ons blijven wonen.


In ons zorgpakket zijn de volgende functies opgenomen: persoonlijke verzorging,

verpleging, ondersteunende begeleiding en eventueel dag verzorging. Deze zorg wordt vergoed uit de WLZ of ZVW, dit is mede afhankelijk van uw zorgbehoefte.

Voor de uit de WLZ gefinancierde zorg is een inkomensafhankelijke bijdrage aan het

Centraal Administratie Kantoor (CAK) verplicht.


Het kan zijn dat u behoefte heeft aan meer zorg dan waarvoor u een

indicatie heeft gekregen. Deze aanvullende zorg kunt u voor eigen rekening bij ons betrekken.

In overleg met u stellen wij een zorgplan op waarvan de praktische resultaten met u worden besproken.


Wij hebben goede contacten met de huisartsen hier in Rhenen, maar u kunt er ook

voor kiezen om uw eigen huisarts te behouden.


Als u besluit bij ons te komen wonen zullen wij de gemaakte afspraken vastleggen in een huurcontract en een zorgovereenkomst.

bottom of page